Pravidla ochrany soukromí

25.05.2018

Jsme potěšeni vaší návštěvou našich webových stránek a vaším zájmem o nás.

Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a též podle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Informace a zásady o zpracování osobních údajů pro naše klienty

Kdo je správce osobních údajů:

Daflex System s.r.o., IČ: 041 99 294, DIČ: CZ 041 99 294

Kunčice pod Ondřejníkem 425, 739 13

V průběhu zpracování dat nás můžete kontaktovat:

telefonicky: +420 774 335 622 nebo e-mailem: daflex@email.cz

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

Jaký je rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami dobrovolně a bezplatně svěříte, a to z následujících důvodů pro naplnění těchto účelů:

pro vstup do Videolekcí Internetového Pohybového Studia Daflex System

 1. zpracováváme vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, pohlaví.
 2. účelem je vytvoření přístupu k obsahu placených videolekcí, zasílání následného newsletteru s upozorněním na novinky projektu Daflex System®.
 3. právním základem je váš souhlas se zasíláním těchto sdělení.
 4. vaše údaje uchováváme po dobu vašeho souhlasu - než se ze zasílání odhlásíte, ale maximálně 3 roky.

Registrace a Časové členství

 1. Sbíráme a zpracováváme údaje potřebné k plnění smlouvy při nákupu Časového členství - vaše jméno, příjmení, poštovní adresu, telefon, e-mail.
 2. Účelem je vystavení faktury dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a vytvoření přístupu do Videolekcí a návazného newsletteru s informacemi nebo novinkami v projektu Daflex System®
 3. Právním základem je oprávněný zájem se zasíláním těchto sdělení.
 4. Vaše údaje uchováváme po dobu vašeho souhlasu - než se ze zasílání odhlásíte, ale maximálně 3 roky.

Účel je ve smyslu:

 • zpracování objednávek účasti na pohybových aktivitách skupinových, individuálních, kurzech, seminářích a všech setkání
 • marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti klientů a zákazníků

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

Pokročilý marketing na základě vašeho souhlasu

 • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu, který lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít nebo chcete vznést stížnost, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu daflex@email.cz

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 1. Právo na informace, které jsme splnili touto stránkou se Zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Právo na přístup, kterým se můžete kdykoliv dotázat a my vám do 30 dní doložíme, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 3. Právo na doplnění a změnu osobních údajů, aby vaše osobní údaje byly vždy aktuální, správné a úplné.
 4. Právo na výmaz (být zapomenut) pokud už nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, na vaši žádost smažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nejsou vázány jiným zákonem (např. evidence daňových dokladů). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 5. Ukončení zasílání newsletterů. Sami se můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli našeho e-mailu.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Soubory cookie

V případě návštěvy našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy.

Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na emailu daflex@email.cz

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Máte-li podezření, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud přednostně informujete nás, abychom mohli toto pochybení co nejdříve napravit k oboustranné spokojenosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018